Zorgtaks DGA aan banden

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die bij meerdere eigen BV’s in dienst zijn liepen de kans om over ál deze arbeidsbetrekkingen een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet af te moeten dragen. Dit bedrag kan enorm oplopen, wat tot grote onrust heeft gezorgd onder de dga’s. Helma Neppérus heeft hier vele berichten over ontvangen en vragen over gesteld aan de Staatsecretaris Financiën. De Staatsecretaris heeft nu toegezegd op basis van de huidige wet, deze bijdrage te zullen maximaliseren op 2873 euro per jaar, het maximale bedrag voor één BV. Indien er in het jaar meer is afgedragen zal dit een jaar later automatisch terug worden gestort door de Belastingdienst.

Helma voor Nederland op Cyprus

Helma was als waarnemend voorzitter van de commissie van Financiën aanwezig bij het Interparlementaire overleg van afgevaardigden van de voorzitters van de financiële commissies van alle EU landen.

De Meerjarenbegroting van de EU is hier besproken. Helma heeft gepleit de begroting van de EU op orde te brengen, want als Lidstaten zelf moeten bezuinigen en pijnlijke maatregelen treffen om de begroting op orde te krijgen, zal de EU niet achter kunnen blijven en zal ook de EU de broekriem aan moeten halen.

Antwoord Kamervragen

 

Helma heeft met Helma Lodders Kamervragen gesteld over de pensioenen van directeuren-grootaandeelhouders, vaak mensen met een Eenmanszaak.

 

Het antwoord van de Staatsecretaris heeft lang op zich laten wachten, maar is een doorbraak. Staatssecretaris Weekers schrijft dat hij van plan is in het Belastingplan 2013 een voorstel op te nemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden. De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat zij met namen betrekking heeft op de onderdekking die ontstaat door reële ondernemings- en beleggingsverliezen bij het eigenbeheerlichaam.