Aan de slag

De zomervakantie is nog volop bezig, maar langzaam maar zeker vragen mijn nevenactiviteiten weer aandacht. De komende maanden zal de Commissie Toezicht op de financien van politieke partijen werk geven. Daarnaast zullen ook het bestuur van Vrienden van de Voorschotense bibliotheek en het bestuur van de Voorschotense Golfclub tijd kosten. En uiteraard blijf ik me bemoeien met de financien van de Roeibond. Ook de VVD blijft mij boeien. En voor mij een aangrijpende activiteit blijft het lidmaatschap van de adviesraad van het Herinneringscentrum voor Kamp Westerbork.