Brief en debat over fraude met toeslagen door Bulgaren

Naar aanleiding van het bericht dat door Bulgaren op grote schaal fraude wordt gepleegd met toeslagen, heeft Helma de Staatsecretaris om een uitgebreide brief en een debat gevraagd.

Helma heeft gevraagd om een brief die het gehele toeslagenstelsel onder de loep neemt en waarin oplossingen worden aangedragen om de fraude bij toeslagen tegen te gaan.

Naast deze brief heeft Helma een debat aangevraagd over dit onderwerp, voor dit debat was een brede steun in de Tweede Kamer.