Helma voor Nederland op Cyprus

Helma was als waarnemend voorzitter van de commissie van Financiën aanwezig bij het Interparlementaire overleg van afgevaardigden van de voorzitters van de financiële commissies van alle EU landen.

De Meerjarenbegroting van de EU is hier besproken. Helma heeft gepleit de begroting van de EU op orde te brengen, want als Lidstaten zelf moeten bezuinigen en pijnlijke maatregelen treffen om de begroting op orde te krijgen, zal de EU niet achter kunnen blijven en zal ook de EU de broekriem aan moeten halen.