Geef levensloop de ruimte

Helma heeft er in het debat over de belastingen voor 2013 voor gepleit om mensen de ruimte te geven om hun tegoed in de zogeheten levensloopregeling op te nemen. Helma : “Dat bevordert bestedingen, maar geeft ook de kans om met dat geld een stuk van je hypotheek af te lossen”.