Antwoord Kamervragen

 

Helma heeft met Helma Lodders Kamervragen gesteld over de pensioenen van directeuren-grootaandeelhouders, vaak mensen met een Eenmanszaak.

 

Het antwoord van de Staatsecretaris heeft lang op zich laten wachten, maar is een doorbraak. Staatssecretaris Weekers schrijft dat hij van plan is in het Belastingplan 2013 een voorstel op te nemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden. De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat zij met namen betrekking heeft op de onderdekking die ontstaat door reële ondernemings- en beleggingsverliezen bij het eigenbeheerlichaam.