Kamervragen Belastingheffing Duitse pensioenen

Helma heeft samen met Han ten Broeke Kamervragen gesteld over het volgende. Duitsland heft Belasting over de pensioenen van Nederlandse burgers die in Duitsland gewerkt hebben. Dit is op zich een normale gang van zaken, ware het niet dat deze belasting eerder niet is geïnd. Zij hebben vragen gesteld waarom de Duitse overheid deze belasting nu pas int met terugwerkende kracht en waarom de pensioenen worden belast tegen het hoogste tarief. Ook had de voorlichting over deze zaken beter mogen zijn.